CRFC Internship Workshop – III

CRFC Internship Workshop list of participants held in New Delhi from February 18 to February 21, 2015.

CRFC Internship Workshop
Indian Habitat Centre, New Delhi
18.02.2015 to 21.02.2015

S.No Name CR Station Organisation State
1 L Swadesh Samaiya Chanderi Ki Awaaz Bunkar Vikas Sanstha Madhya Pradesh
2 S S Banolta Himanchal Harijan Kalyan Sansthan Himanchal Pradesh
3 Mradul Srivastava Lalit Lokvani Sai Jyoti Sansthan Uttar Pradesh
4 Shaikh Kashif Ashwamegh Gramin Panlot Kshetra Vikas Va Shaikshnik Sanstha Maharashtra
5 Mohd Shoeb Nizami CRS Washim National Welfare Society Maharashtra
6 Pushpender Kumar SD College of Pharmacy & Vocational Studies Uttar Pradesh
7 Rakesh Kumar Gurgaon Ki Awaz The Restoring Force Haryana
8 N Balamurgun Sri Aurobindo Society Puducherry
9 Yogesh Jangra Desh Bhagat Radio Satguru Foundation Chandigarh
10 Asif A Rayama Saiyere Jo CR Kutch Mahila Vikas Sanstha Gujarat
11 Sarmila Patnaik Indian Institue of Education & Care (IIEC) Odisha